Campingreglement

 1. Site gebruikers melden zich bij de receptie, waarbij de geldige legitimatiebewijzen van alle medegebruikers dienen te worden getoond. Het inschrijfformulier dient te worden bewaard en op verzoek te worden getoond
 2. Bezoekers (ongeacht of het dagbezoekers of overnachtingen zijn) van de huurders dienen zich bij het betreden van de camping te melden bij de receptie. De huurder is verplicht zijn bezoekers hierop te wijzen. Er geldt een toeslag per persoon.
 3. De camping is het hele jaar geopend.
 4. De instructies van de verhuurder en haar personeel dienen te worden opgevolgd. Je past de huisregels toe. De toegewezen parkeerplaats/tentplaats dient te worden nageleefd; een ongeoorloofde verandering van plaats is niet toegestaan. Tenten moeten direct bij aankomst worden opgezet
 5. Er mogen geen windschermen / tenten of iets dergelijks worden opgesteld in die delen van de staanplaatsen die om brandveiligheidsredenen vrij moeten worden gehouden van structurele structuren. De opslag van brandbare materialen zoals gas, benzine, verf, enz. is verboden, evenals het aanleggen van open haarden op het terrein
 6. Vriendelijk en attent gedrag, evenals het handhaven van orde en netheid, zijn verplichtingen van alle campinggebruikers. De huurder dient de parkeerplaats te allen tijde in een nette en goed onderhouden staat te houden. Vooral de grasgroei moet regelmatig (maar uiterlijk om de 2 weken) worden gemaaid. Voor het overige is Verhuurder gerechtigd de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verlangen, een termijn te stellen en, nadat de termijn zonder resultaat is verstreken, deze op kosten van de Huurder uit te (laten) voeren.
 7. Aan- en verbouwingen die geen deel uitmaken van de tent- en caravanuitrusting behoeven schriftelijke toestemming van verhuurder. Er moet een afstand van minimaal 5m tot de volgende caravan worden aangehouden. De huurders dienen ervoor te zorgen dat de hagen van de parkeerplaatsen de groeihoogte van 1,60m niet overschrijden. Er is een bouwkalender die aangeeft wanneer luide verbouwingswerkzaamheden mogen plaatsvinden
 8. In de sanitaire voorzieningen is roken verboden. Om hygiënische redenen zijn slippers verplicht in de was- en doucheruimtes
 9. In de periode van 23.00 uur tot 07.00 uur moet de nachtrust in acht worden genomen. De lunchpauze is van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op zon- en feestdagen mag er niet gemaaid worden
 10. Geluidsoverlast, met name door radio, jukeboxen of luide zang/schreeuw is niet toegestaan. De bouwkalender moet worden nageleefd
 11. Balspelen zijn niet toegestaan
 12. Het rijden op de paden met allerlei soorten motorvoertuigen is alleen toegestaan ​​voor op- en afritten
 13. De caravans, chalets, huizen worden één keer per jaar schoongemaakt. Bovendien zijn de staanplaatsen altijd netjes
 14. Leunen en promotionele evenementen evenals verkoop zijn niet toegestaan ​​op de camping
 15. Afval wordt gescheiden volgens het duale systeem. Het is verboden grofvuil in of naast de restafvalcontainer te deponeren. Grofvuil wordt schriftelijk aangemeld in de houten hut. De bepalingen van de statuten van de gemeente Simmerath inzake afvalverwerking moeten worden nageleefd
 16. Het afvalwater dat op de staanplaatsen/tentplaatsen wordt geproduceerd, moet worden afgevoerd in de daarvoor bestemde centrale voorzieningen. Het lozen van afvalwater en vloeistoffen in de ondergrond en in wateren is verboden en kan strafrechtelijk vervolgd worden
 17. Het gebruik van niet-milieuvriendelijke houtverduurzamingsmiddelen (bijv.: Carbolineum) of verf is niet toegestaan
 18. Gebruikers stemmen ermee in om alleen 100% biologisch afbreekbare chemische toiletvloeistof te gebruiken
 19. Gasflessen moeten worden opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
 20. De huurders zijn verplicht om op eigen kosten de rechtmatigheid van de bestaande gasinstallaties te laten controleren en verifiëren in de door het bouwtoezicht voorgeschreven vorm. Indien het bewijs niet wordt geleverd, is de Verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen in het belang van de veiligheid van alle gebruikers
 21. Het gebruik van drinkwater voor de bloemen en tuinirrigatie is verboden. Hiervoor moeten servicewatervaten worden gebruikt
 22. Honden zijn ALLEEN toegestaan ​​op de daarvoor bestemde plaatsen en alleen aan een lijn van max. 1.20m. Hondennalatenschap (stront) moet onmiddellijk worden opgehaald en afgevoerd
 23. Brand- en gasdetectoren moeten worden uitgeschakeld voordat u naar huis gaat. Als alternatief wordt de brandweer gebeld als deze melders afgaan. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de parkeerplaatshuurder
 24. We willen de natuurlijke nachtelijke hemel behouden en lichtvervuiling minimaliseren. Vanaf 22.00 uur zullen alle kampeerders de niet-NOODZAKELIJKE onnatuurlijke lichten die door energie worden opgewekt uitschakelen (lichtsnoeren, lichtgevende decoratie, niet-essentiële lampen...) Per vaste camperplaats mogen maximaal twee kunststof kratten geplaatst worden
 25. Voor seizoens- en jaarplaatsen wordt een basistarief elektriciteitsmeter in rekening gebracht
 26. Kattenbezitters nemen voor elk huis 15 minuten de tijd om rond de camping te lopen om kattenpoep op te ruimen
 27. elektrische auto's. E-auto's mogen om brandveiligheidsredenen niet worden opgeladen. Gasten die een e-car opladen, worden volledig aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door brand, overbelasting van de lijn, enz.
 28. Roken. Voor ons is het vanzelfsprekend dat sigarettenpeuken netjes worden afgevoerd en dat wij ze niet op het terrein van onze camping vinden en voor u afvoeren. Als we zien dat deze niet op de juiste manier worden afgevoerd, zullen we een onmiddellijke ontruiming uitvaardigen.
 29. Artikelen voor vrouwelijke hygiëne (tampons, maandverband, vochtige doekjes, nat toiletpapier) + restjes. Deze worden weggegooid in de daarvoor bestemde containers en horen niet in het toilet/de afvoer. Hierdoor raken onze leidingen verstopt. De bottom line is een enorme investering van tijd en geld.
 30. Elektriciteit forfaitair (toeristische camper). Dit is exclusief het verwarmen van uw accommodatie. Indien hiervoor stroom nodig is, wordt u verzocht dit aan de receptie door te geven. Dit is mogelijk tegen een meerprijs.
 31. camera bewaking. Sommige delen van de camping staan ​​om veiligheidsredenen onder videobewaking. Door het betreden en gebruiken van de camping geeft u stilzwijgend toestemming.
 32. Voor vaste en toeristische kampeerders betalen wij vooruit voor de beoogde verblijfsduur.
 33. Illegale uploads en downloads via ons wifi-systeem zijn ten strengste verboden
 34. Langdurige kampeerders moeten ervoor zorgen dat ze op de hoogte zijn van veranderingen / nieuws (bijvoorbeeld via onze homepage, informatieborden...). De jaarbrieven zijn onderdeel van het contract.

U wordt verzocht zich aan bovenstaande regels te houden. Bij overtredingen is verhuurder gerechtigd en verplicht om in het belang van de overige medegebruikers en in haar eigen belang gebruik te maken van haar woonrechten, tot en met huisuitzettingen


Gastgeber Nationalpark Eifel, Camp-Hammer Viabono, Camp-Hammer Sternen Gastebeber EifelReisen für alleReisen für alle