Campingreglement

1. Kampeerders melden zich bij de receptie waarbij geldige legitimatiepapieren moeten worden getoond. Het inschrijfformulier moet bewaard worden en dient oip verzoek te worden getoond.
2. Bezoekers (ongeacht of het dagbezoekers of overnachtende bezoekers zijn) van de huurders dienen zich bij het betreden van de camping te melden bij de receptie. De huurder is verplicht zijn bezoekers hierop te wijzen; hiervoor is een vergoeding per persoon verschuldigd.
3. Onze camping is het hele jaar door geopend. U kunt hier een seizoenstandplaats (april – oktober inkl. overwintering van uw caravan) of een jaarplaats nemen.
4. Onze aanwijzingen dienen opgevolgd te worden. Het huisrecht wordt uitgevoerd. De door ons toegewezen standplaats wordt niet ongevraagd gewisseld. Tenten moeten direct na aankomst worden opgezet.
5. In de delen van de parkeerplaatsen die om brandveiligheidsredenen vrij gehouden dienen te worden van constructiesystemen, mogen geen windbeschermingssystemen / tenten of dergelijke worden opgesteld. De opslag van brandbare materialen zoals gas, benzine, verf, enz. Is eveneens verboden, evenals het aanleggen van open haarden op het terrein.
6. Een attente en vriendelijke omgang alsook zich aan de reglementen te houden en het schoonhouden van uw plaats en het terrein, daaraan verplicht zich elke kampeerder. De kampeerder houdt zijn plaats te allen tijde opgeruimd en netjes. Het gras moet regelmatig (naar 2 Wochen)gemaaid worden. Anders kan de eigenaar u aan het nodige onderhoud met een gestelde termijn herinneren en eventueel bij het niet inhouden van deze termijn op kosten van de kampeerder uitvoeren laten.
7. Voor het aan- en ombouwen van niet tot de tenten- en caravanequipment horende onderdelen moet om schriftelijke toestemming gevraagd worden. Er moet een afstand van minstens 5 meter tussen de caravans gehouden worden. De kampeerder zorgt ervoor dat de heggen van de staanplaats niet boven de 1,60 meter uitgroeien.
8. In het sanitairgebouw is roken verboden. Bij de wasbekkens en douches zijn uit hygienische redenen badeslippers verplicht.
9. Van 23.00 uur tot 07.00 uur geldt nachtrust. Middagsrust is van 13.00 uur tot 15.00 Uur. Grasmaaien is zondags niet toegestaan.
10. Geluidsoverlast, met name van de radio, jukeboxen of luid gezang / geschreeuw, moet worden vermeden. De bouwkalender moet in acht worden genomen.
11. Balspelen zijn niet toegestaan.
12. Het gebruik van de wegen door alle met motor aangedreven voertuigen in alleen toegestaan voor binnenkomst en vertrek.
13. De caravans, chalets en huizen dienen één keer per jaar schoongemaakt te worden. Daarnaast zijn de parkeerplaatsen altijd netjes.
14. Venten en reclameactiviteiten zijn niet geoorloofd.
15. Wij hebben een gescheiden afvalverwerking. Gele zakken (plastic afval met groene Punt) zijn kostenloos verkrijgbaar bij de ‚Camp-shop’. Het normale huisvuil wordt in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gegooid. Papier en karton in de papiercontainer. Groenafval in de daarvoor bestemde bak. Het is niet geoorloofd grof vuil in of naast de normale vuilnisbakken neer te zetten. Grof vuil wordt bij de receptie aangemeld. Vuilverwerking vindt plaats volgens de voorschriften van de gemeente Simmerath.
16. Het afwaswater dient te worden opgevangen en in het sanitairgebouw te worden verwijderd. Het is verboden het water in de grond of rivier te storten en kan bij negeren van deze regel een strafrechtelijke vervolging veroorzaken.
17. Het gebruik van milieu-belastende producten (Bijv.: Carbolineum) of verf is niet toegestaan.
18. De kampeerders verplichten zich alleen 100% biologisch afbreekbare chemietoilettenvloeistof te gebruiken.
19. Gasflessen dienen volgens de voorschriften te worden geinstalleerd.
20. De kampeerders zijn verplicht de installatie voorschriften van bouw- en woningtoezicht voor gas na te komen en op eigen kosten te laten controleren en dit aan te tonen. Wordt dit niet gedaan dan kan de eigenaar het verhuur kostenloos beeindigen.
21. Het gebruik van kraanwater om de bloemen en tuin te sproeien is niet geoorloofd. Daarvoor staan greywatertonnen ter beschikking.
22.

23.

24.25.

26.


27.
Honden zijn ALLEEN toegestaan ​​op Camp-Hammer WUFF en alleen aan een lijn van max. 1,20 m. Achtergebleven honden (stront) moeten direct worden opgehaald en afgevoerd.
Brand- en gasdetectoren moeten worden uitgeschakeld voordat u naar huis gaat. Als alternatief wordt de brandweer gebeld als deze melders afgaan. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de parkeerplaatshuurder.

We willen de natuurlijke nachtelijke hemel behouden en lichtvervuiling tot een minimum beperken. Vanaf 22.00 uur schakelen alle kampeerders de onnatuurlijke lichten uit die worden opgewekt door energie die niet NODIG is (kerstverlichting, gloeiende versieringen, overbodige lampen ...)

Per vaste camperplaats mogen maximaal twee kunststof bakken worden geplaatst.

  Er wordt een basistarief voor de elektriciteitsmeter gebracht.

 Kattenbezitters nemen voor elk huis 15 minuten de tijd en loopen rond de camping om kattenpoep op te ruimen.

Het vragen je om je aan bovenstaande regels te houden. Bij overtredingen is verhuurder gerechtigd en verplicht in het belang van de overige medegebruikers en in haar eigen belang gebruik te maken van haar woningrechten, tot en met ontruiming.

Gastgeber Nationalpark Eifel, Camp-Hammer Viabono, Camp-Hammer Sternen Gastebeber EifelReisen für alleReisen für alle